O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Starogardzkie Bractwo Rycerskie zostało zarejestrowane w 1996 roku. Jako
zrzeszenie ludzi czynu o podobnych zainteresowaniach oraz wyznawanych wartościach,
skorzystaliśmy z prawa zagwarantowanego nam przez Konstytucję oraz Powszechną Deklarację Praw
Człowieka do oficjalnego zarejestrowania swojej działalności. Urzędowa rejestracja dała nam
osobowość prawną, szereg praw i obowiązków, między innymi rejestrację w Krajowej Radzie
Sądowniczej.

Stowarzyszenie powołane jest w celu realizacji postanowień statutowych, w naszym przypadku to: a) popularyzacja idei rycerskich oraz tradycji średniowiecznej kultury rycerskiej, b) popularyzacja historycznych, kulturowych i turystycznych walorów regionu kociewskiego, w szczególności Starogardu Gdańskiego i jego okolic, c) propagowanie kulturalnej zabawy i szlachetnej rywalizacji rycerskiej wśród mieszkańców regionu i osób przyjezdnych, d) wymiana doświadczeń oraz współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, e) prowadzenie działalności charytatywnej.

Starogardzkie Bractwo Rycerskie jest członkiem Kapituły Rycerstwa Polskiego – organizacji
nieformalnej, zrzeszającej bractwa i organizacje zajmujące się odtwórstwem historycznym kresu
średniowiecza na terenach Europy. Dzięki temu możemy szczycić się kroczeniem ścieżką Kodeksu
Rycerskiego i Reguły Rycerskiej.

STARSZYZNA BRACTWA – ORGAN REPREZENTACJI
W 2020 roku przeprowadziliśmy wybory do Starszyzny Bractwa – organu zatwierdzającego decyzje i
reprezentującego nasze Bractwo. Oto wyniki ostatnich wyborów:
MISTRZ – Jarosław Makiła
Od 31 października 2014 r.
KANCLERZ – Piotr Gworek
Od 27 kwietnia 2020 r.
SKARBNIK – Rafał Michał Lewanczyk
Od 27 kwietnia 2020 r.

Nasza grupa rekonstrukcyjna prowadzi wielokierunkową działalność na wielu polach, łącząc
przeszłość z teraźniejszością, pokolenia i dyscypliny, umożlwiający rozwój swoich członków w
interesujących ich dziedzinach. Właśnie takim stowarzyszeniem jest Starogardzkie Bractwo
Rycerskie.