Stany funkcje i tytuły honorowe

Stan – to pozycja w drabince awansów, odzwierciedlający zależności feudalne

Rycerze Pasowani – szlachta najwyższej rangi, podniesienie do tej godności z tytułu Wasala, za zasługi dla Pocztu i Bractwa za aprobatą Rady Panów oraz Rycerzy z zaprzyjaźnionych Bractw. Wraz z tytułem uzyskuje prawo do herbu (może to być utrzymany znak własny) i chorągwi. Tytuł ten jest tytułem dożywotnim.

Seniorzy – szlachta wyższej rangi, Dowódcy Pocztów, to osoby, które osiągnąwszy tytuł Wasala bądź Damy utworzyły poczet. Zasiadają w Radzie Panów zobowiązując się do organizowania działań na rzecz Bractwa, posłuszeństwa Starszyźnie a jeżeli w niej zasiada to Mistrzowi.

Damy i Wasale – szlachta niższej rangi,  są to tytuły nadawane wyłącznie na drodze zasług dla rozwoju Pocztu i Bractwa osobom będącym stopniu Dwórki, Dworzanina bądź Miles. Mają prawo do jednego pachołka i sługi, jeśli takowych zaciągną na służbę, prawo do znaku własnego i do utworzenia własnego pocztu, który może być podległy Panu Pocztu, z którego pochodzą. Tytuł ten daje prawo do głosu w Radzie Panów.

Dwórki, Dworzanie i MIles – szlachta pospolita. Są to tytuły nadawane wyłącznie na drodze zasług dla rozwoju Pocztu i Bractwa. Mieles ma prawo do noszenia miecza przy pasie, ponadto zostaje mu oficjalnie wręczona, przez panującego aktualnie Mistrza, tunika bojowa w barwach Bractwa, podczas specjalnej uroczystości nadania.

Mieszczanie – warstwa handlowo-usługowa, przykłady rzemiosła: taniec, śpiew, muzyka, kaligrafia, malarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, krawiectwo, kuglarstwo, garncarstwo, kowalstwo, płatnerstwo, stolarstwo, odlewnictwo, złotnictwo, grawerstwo.

Służba – Służki, Paziowie i Pachołki, osoby które ukończyły okres nowicjatu poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce Opiekuna Nowicjatu i zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną której termin wyznacza Mistrz Bractwa.

Nowicjusze – osoby, które złożyły pisemny wniosek wyrażający chęć wstąpienia w poczet członków Bractwa na przynajmniej półroczną służbę, w czasie której obligują się do zapoznania się z zasadami panującymi w Bractwie oraz zaopatrzenia się w obowiązujący strój i wyposażenie. Mają prawo do jednego wyjazdu turniejowego, lub wiecej zależnie od okoliczności, jeżeli wyrażą taką chęć.

Obserwatorzy – osoby niebędące w szeregach Bractwa, ale deklarujące się przez udział w spotkaniach do złożenia pisemnego wniosku w najbliższym obowiązującym terminie.

Funkcja – to powierzony urząd lub sprawowanie nad czymś pieczy bez względu na pozycję w hierarchii Bractwa

– Mistrz

– Kanclerz i Skarbnik

– Chorąży i Zastępcy Chorążego

– Namiestnicy /  Komendanci Obozów

– Dwodcy  Pocztów i Dowódcy Drużyn czyli Rada Panów 

– Dowódca Gwardii i Gwardziści

– Opiekunowie Nowicjatu

– Giermek 

Obydwa schematy należałoby postrzegać oddzielnie, ale jak widać nie wykluczają się wzajemnie i tworzą pełny obraz zależności w SBR.

-Starszyzna

-Mistrz

-Kanclerz i Skarbnik

-Rada Panów – Starszyzna, Rycerze, Seniorzy, Wasale, Damy, Dowódca Gwardii

-Dwórki, Dworzanie, Miles, Gwardziści, Opiekunowie Nowicjatu

-Mieszczanie

-Służba, Paziowie, Pachołki

-Nowicjusze

-Obserwatorzy

Tytuł Honorowy – okresla osoby zajmujace pewne pozycje w strukturach Bractwa, ale nie wpisujące się bezpośrednio w hierarchię

Pani – żona Seniora

Dziedzic / Dziedziczka – syn lub córka Seniora

Giermek – podopieczny Rycerza pełni tez funkcję reprezentacyjne

Uporządkowano styczeń 2014 – Piotr Paweł Marchewka